PRIVACY- EN COOKIEBELEID

PRIVACYBELEID

Box Full of Joy (hierna “Box Full of Joy” of “wij/we”)

KBO/BTW: 0772.979.043

Infoboxfullofjoy@gmail.com

 

 

Bij Box Full of Joy geven we heel veel om jou en willen we dus ook zorgvuldig en transparant omgaan met je gegevens. We leggen je dan ook graag uit wat er met je gegevens zal gebeuren en wat je rechten zijn.

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die wij van onze (potentiële) klanten, oud-klanten en bezoekers van onze website verzamelen, opslaan of op andere wijze gebruiken. 

 

Gegevens waarmee we je identificeren of gegevens die bij jou horen, zoals je naam, e-mailadres of telefoonnummer worden persoonsgegevens genoemd. Het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens wordt ook wel het verwerken van jouw persoonsgegevens genoemd.

 

Heb je na het lezen van ons privacybeleid nog vragen over het gebruik en de verwerking van je persoonsgegevens? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar infoboxfullofjoy@gmail.com.

Verwerking van persoonsgegevens

 

Box Full of Joy verwerkt onder andere jouw persoonsgegevens zodra je een box of een product op onze website bestelt. Ook wanneer je e-mails van ons ontvangt, deelneemt aan een prijsvraag of meedoet aan een enquête verwerken wij de persoonsgegevens die je deelt of die wij verzamelen. Ook als je ons een vraag stelt, informeert naar onze activiteiten of op andere wijze met ons in contact treedt kunnen wij ook jouw persoonsgegevens verwerken. 

Box Full of Joy verwerkt zowel de persoonsgegevens die je met ons deelt als de persoonsgegevens die we verzamelen bij gebruik van onze website. Box Full of Joy verwerkt enkel jouw persoonsgegevens op het moment dat hier een doel en een wettelijke grondslag voor is, oftewel als we een goede reden hebben om je persoonsgegevens te verwerken. In de meeste gevallen verwerken we persoonsgegevens met jouw toestemming, om uitvoering te geven aan je bestelling, om aan een wettelijke verplichting te voldoen of omdat dit in ons belang is.

 

 

 

Wij verwerken je persoonsgegevens op de volgende momenten:

 


Uitvoering en bezorging van jouw Box Full of Joy


Als je een bestelling plaatst bij Box Full of Joy verzamelen wij je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel geboortedatum en betaalgegevens en overige informatie die nodig is om jouw box te bezorgen. Ook verzamelen we gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen.

We gebruiken jouw e-mailadres om je op de hoogte te houden van belangrijke informatie over de bezorging en de inhoud van jouw box. Wil je ook marketingberichten ontvangen? Bij het aanmaken van het account en in de instellingen van je account kun je aangeven of je marketing van ons wilt ontvangen. 

Om een box bij Box Full of Joy te bestellen moet je minstens 18 jaar zijn of toestemming hebben van een ouder om een box te bestellen en om je gegevens te delen. 


Betaling van je bestelling


We verwerken jouw betaalgegevens via de payment service provider. De payment service provider is tevens verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens in dit verband. 

 

E-mailmarketing

Jouw e-mailadres wordt ook verwerkt om je op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening en activiteiten, bijvoorbeeld omdat je hebt aangegeven dat je e-mails van ons wilt ontvangen.


E-mails kunnen bestaan uit: nieuws, enquêtes en/of beoordelingen, updates en/of informatie over aanbiedingen en producten van Box Full of Joy. 

Box Full of Joy verstuurt je e-mails wanneer je: 
(1) zelf hebt aangegeven e-mails van ons te willen ontvangen; of 
(2) een bestelling hebt gedaan via Box Full of Joy. 

Als je onze e-mails niet meer wilt ontvangen, dan kan je te allen tijde je uitschrijven of je voorkeuren wijzigingen. Dit kan via de link onderaan de e-mails of door een mailtje te sturen naar infoboxfullofjoy@gmail.com.

 

 

Onderzoek, enquêtes en prijsvragen

Het kan in ons belang zijn om jouw persoonsgegevens te gebruiken om de (recept)beoordelingen die je geeft op de website of de app te verwerken en nader onderzoek te doen om jouw ervaring te kunnen verbeteren. Indien je een beoordeling achterlaat of ons feedback geeft, kan het in ons belang zijn om hierover contact met je op te nemen. Indien je dit soort berichten niet langer wilt ontvangen, kan je dit direct aangeven of door contact op te nemen met onze klantenservice. 

In sommige gevallen combineren we persoonsgegevens met informatie afkomstig uit externe bronnen (zoals demografische en geografische segmenten). 

Ook verwerken we je persoonsgegevens indien je meedoet aan een enquête of een prijsvraag.

Social media

 

We zijn te vinden op sociale media zoals (niet uitsluitend) Instagram, Facebook en TikTok. We organiseren en initiëren soms online wedstrijden via onze online media platforms, waarbij de deelnemers worden aangemoedigd om bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, te stemmen, te delen, te liken of commentaar te geven op of anderszins te reageren op een post, of een vriend uit te nodigen om ons te volgen om zo kans te maken op het winnen van prijzen of beloningen. We kunnen daarom persoonlijke informatie verwerken, zoals de gebruikersnamen van de deelnemers, en de winnaar van zo'n online wedstrijd om verdere informatie vragen, zoals zijn/haar naam, e-mailadres en leveringsinformatie om de prijs/beloning te versturen. Soms zorgt Box Full of Joy zelf voor de levering, maar soms levert het merk dat met ons samenwerkt aan de wedstrijd het cadeau rechtstreeks. Als dit het geval is, informeren we de winnaar vooraf over het feit dat zijn/haar gegevens zullen worden gedeeld met een dergelijk merk, alleen voor het doel van het leveren van een prijs/beloning. We hebben gegevensverwerking overeenkomsten met alle merken waarmee we samenwerken, en de gedeelde persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor het hierboven vermelde doel. 

Gerechtvaardigde belangen

Voor zover het in ons belang is om jouw persoonsgegevens te verwerken doen wij dit enkel indien dit noodzakelijk is en voor zover ons belang niet zwaarder weegt dan jouw rechten en vrijheden. In alle gevallen nemen wij redelijke stappen om te voorkomen dat jouw privacy onnodig wordt geschaad.

 

We verwerken je persoonsgegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving. Om te voldoen aan de wet moeten wij mogelijk jouw persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten. Ook voor fiscale doeleinden, zijn we verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

 

 

Doorgifte van persoonsgegevens

Doorgifte aan verwerkers


Om je de diensten te verlenen zoals omschreven in dit Privacy Statement kan het nodig zijn dat Box Full of Joy jouw persoonsgegevens deelt met derden, zogenoemde verwerkers. Tevens kan het voor onze marketingactiviteiten nodig zijn dat wij samenwerken met partijen die een bepaalde dienst kunnen leveren, zoals bij het verzenden van onze e-mails.

 
We kiezen onze partners zorgvuldig en in alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging. 


Doorgifte aan anderen


Ook is het mogelijk dat wij op grond van de wet jouw gegevens moeten delen met toezichthouders, (fiscale) autoriteiten, opsporingsinstanties of andere overheidsinstellingen. 

 

Voor zover derde partijen gevestigd zijn buiten de EU/ EER geven we jouw persoonsgegevens enkel door indien adequate maatregelen hiervoor zijn getroffen waardoor jouw persoonsgegevens op vergelijkbare wijze beveiligd zijn zoals vereist in de EU/ EER.

 

 

 

Jouw rechten

Inzicht in- en overdracht van je persoonsgegevens


Je kunt te allen tijde inzicht krijgen in jouw gegevens die door Box Full of Joy worden verwerkt en je gegevens desgewenst rectificeren of aanvullen. Ook kan je inzicht in je contact-, adres en betaalgegevens krijgen. Daarnaast kan je ons verzoeken om je gegevens aan je te versturen zodat je ze kan overdragen (recht op dataportabiliteit). Ook heb je het recht om ons te vragen de verwerking van je gegevens te beperken. 

Bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens


Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening of marketingactiviteiten die we je toesturen. Als je ons vraagt of wij je niet meer willen benaderen via één van onze marketingkanalen, moeten we je naam en andere relevante gegevens behouden om je van onze toekomstige marketing uit te kunnen sluiten. 

Wissen van je persoonsgegevens


Je kan ons ook vragen om jouw persoonsgegevens uit onze database te wissen. Daarnaast kan je ons vragen of wij (tijdelijk) minder persoonsgegevens van je verwerken. 

In sommige gevallen zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld in het geval dat je een box bij ons hebt besteld en wij een fiscale bewaarplicht hebben. 

Toestemming intrekken


Je kunt tevens te allen tijde de door jou gegeven toestemming aan Box Full of Joy voor een bepaalde verwerking (bijvoorbeeld voor onze e-mailmarketing) weer intrekken. 

Gebruik maken van je rechten


Indien je van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar infoboxfullofjoy@gmail.com

Box Full of Joy is verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij over kunnen gaan tot het wissen van jouw persoonsgegevens in onze administratie. Om aan je verzoek te kunnen voldoen vragen wij je om enkele persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken we enkel voor dit doel.

 

Bewaring persoonsgegevens

 

Jouw persoonsgegevens bewaren we zolang als dit nodig is voor de beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten. 

 

Gegevens kunnen tevens geanonimiseerd langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden.

COOKIEBELEID

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op door jou genomen acties, zoals een verzoek om diensten, het instellen van privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van webformulieren. Je kunt jouw internetbrowser zo instellen dat je deze cookies blokkeert of dat je wordt gewaarschuwd voor deze cookies, echter zullen sommige delen van de website dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Functionele cookies

Functionele cookies stellen een website in staat om informatie te onthouden die de manier waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals je voorkeurstaal of de regio waarin je je bevindt. We gebruiken geen cookies in deze categorie.

Statische cookies

Statistische cookies helpen ons om onze website te verbeteren door informatie te verzamelen en te rapporteren over hoe bezoekers omgaan met onze website. De cookies verzamelen informatie op een manier die niemand direct identificeert.

Service: Google Analytics

Doel: Verzamelt informatie over gebruikers en hun activiteiten op de website voor analyse- en rapportagedoeleinden.

Privacybeleid: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en

Vervaltijd: een dag

Naam: _gid

Leverancier: boxfullofjoy.be